" سامانه دریافت گواهینامه حق تقدم خرید سهام "

حقیقی و حقوقی
توجه داشته باشید که برای درج (کد بورسی) می بایست سه حرف اول را انتخاب کرده و در کادر کناری تنها اعداد را وارد نمایید


در زیر کافیست یکی از گزینه ها را به صورت صحیح وارد نمایید
یاتوجه: سهامدار محترم لطفا در صورتی که موفق به ورود نشدید صفرهای ابتدای شماره ملی خود را وارد نکنید
*درصورتی که در ورود به مشکل بر خوردید لطفا کد بورسی و شماره ملی خود را در واتساپ به این شماره ارسال نمائید 09357717692
حقوقی لاتین
توجه داشته باشید که برای درج (کد بورسی) می بایست سه حرف اول را انتخاب کرده و در کادر کناری تنها اعداد را وارد نمایید


در زیر کافیست یکی از گزینه ها را به صورت صحیح وارد نمایید
یاتوجه: سهامدار محترم لطفا در صورتی که موفق به ورود نشدید صفرهای ابتدای شماره ملی خود را وارد نکنید
*درصورتی که در ورود به مشکل بر خوردید لطفا کد بورسی و شماره ملی خود را در واتساپ به این شماره ارسال نمائید 09357717692